Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W związku z powyższym, działając zgodnie z prawem i w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych podawanych za pomocą formularza kontaktowego, publikujemy informacje dotyczące ochrony danych osobowych w P.U.H ŁUKASZ Gold Drób jednocześnie zachęcając Państwa do zapoznania się z nimi.

Dane osobowe.

Art. 4 ust. 1 RODO wskazuje, że są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej.

Administrator Danych Osobowych (ADO) oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administratorem Pańtwa danych osobowych jest P.U.H ŁUKASZ Gold Drób, z siedzibą w Świerczowie przy ul. Brzeskiej 92 A. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem:
biuro@golddrob.pl

Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest nim Pani Katarzyna Bala-Antczak. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w P.U.H ŁUKASZ Gold Drób można kontaktować
się z IOD drogą elektroniczną pod adresem: biuro@abi-kancelaria.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja polityki firmy wychodzącej na przeciw wymaganiom klientów. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane które przetwarzamy

- imiona i nazwiska,
- elektroniczne dane identyfikacyjne takie jak adres e-mail,
- dane wynikające z treści informacji zamieszczonej przez Państwo.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są w sytuacjach koniecznych i tylko zaufanym podmiotom, z którymi P.U.H ŁUKASZ Gold Drób ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Do podmiotów tych należą:

- firma udostępniająca program informatyczny,
- firma serwisująca sprzęt IT i wykonująca aktualizację programu,
- upoważnieni pracownicy Administratora.

W uzasadnionych przypadkach dane mogą zostać udostępnione organom ścigania.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni.

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody
przed jej wycofaniem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o konieczności lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

* Klikając przycisk „wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia zawarte w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia nam kontakt z Tobą. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

ul.Brzeska 92A, Świerczów

tel. 071 303 74 10

tel. +48 600 217 800

tel. +48 604 289 928

e-mail: